Vojno krilo Erbasa, Erbas Difens and Spejs je sa američkom firmom Lokalmotors sa kojoj sarađuje objavilo konkurs za malu bespilotnu letelicu za dostavljanje malog tereta u kriznim situacijijama kao što su zemljostresi, požari, cunami i slično.

Firma Lokalmotors već ima veb sajt i princip poslovanja gde koristi doprisnose javnosti u projektovanju novih drumskih vozila.

Tako da je Erbas firmi Lokalmotors prepustio da organizuje vebsajt i komunikaciju sa pojedincima i grupama koje žele da se prijave na konkurs.

Letelica treba da zadovolji sledeće glavne zahteve:
– Vertikalno poletanje i sletanje
– Najmanje jedno klasično fiksno krilo (kad se kaže jedno misli se na 1 levo i 1 desno)
– Najveća poletna masa 25 kg
– Najveći razmah krila 5m
– Najveća dužina trupa 4m
– Rastavljiva konstrukcija tako da pojedinačni delovi ne mogu da budu veći od 2 m
– Dolet: za korsitan teret od 5kg najmanje 60km
– Dolet: za korsitan teret od 3kg najmanje 100km
– Dimenzije terete 450x350x200mm
– Brzina od 80 do 194km/h
– Bar 4 elise za vertikalno poletanje i sletanje
– Bar 1 elisa za horizontalni let
– Mora da se ostavi prostor da se teret vadi sa donje strane letelice
– Električne baterije moraju da budu komercijalno dostupne
– Mora da se predvidi razmeštaj i masa za 9 komada obavezne opreme (dat je spisak)
– Obrtni (tilt) rotori nisu dozvoljeni
– Sva rešenja moraju da budu potpuno jednostavna
– Koncpet treba da sadrži ideje za udvojenost sistema u slučaju otkaza
– Postoji još nekoliko zahteva koji nisu obavezujući

U toku konkursa je moguće postavljati pitanja na forum, gde odgovore daju zaposleni Erbasa, firme Lokalmotors, kao i drugi učesnici konkursa.

Prvi deo konkursa trajao je od 12. Aprila do 22. Maja kada su primane prijave. Od 22. Maja do 6. Juna vrši se odobravanje projekata i od 6. do 16. Juna traje glasanje.

Prijavljeno je ukupno  425 projekata od toga je 167 projekat zadovolji početne uslove i ušao u opšti izbor.

Naša firma je prijavila projekat pod imenom “Mint Dragonfly”.

Naš ima sledeće konstuktivno rešenje:
– Centralni trup letelice služi za smeštaj tereta, batarija, motora za horizontalni let, IMU merne jedinice
– Centralni trup sadrži vrata koja se otvaraju elektro servo motorima sistemom poluga
– Vrata se zaključavaju magnetnom bravom koja može da izdrži masu od 6 kg terete, tako da vrata drže teret
– Postoje dve vertikalne trupne grede koje imaju višestruku ulogu:
o Smeštaj dela opreme
o Stukturni oslonac za kanar i krilo
o Oslonac za prednji stajni trap
– Aerodinamičko utapanje horizontalnih elisa kada su položaju nultog otpora
– Krila su okrenuta sa strelom unapred od 15 stepeni. Strela unapred daje za pravougaono krilo skoro potpuno eliptičnu raspodelu pritisaka, što dovodi do najmanjeg mogućeg indukovanog otpora.
– Konfiguracija kanar plus krilo daje manju masu od klasične konfiguracije krilo – horizontalni rep zato što kanar doprinosi uzgonu dok horizontalni rep smanjuje ukupan uzgon.
– Vingleti krila su okrenuti na dole. Ovaj izbor okretanja je skoro podjednako efikasan kao i okretanje na gore s tim što postoji jedna dodatna strukturna prednost a to je da su vingleti ujedno i nosači stajnog trapa.
– Elise 4 motora koje služe za vertikalno poletanje i sletanje idu u položaj nultog otpora.
– Unutrašnjost strukture letelice je optimizivan za najmanju moguću masu i projektvana je da bude izrađena od ugljeničnih kompozita i ispune od lake pene.
– Ukupna masa je manja od 25 kg.
– Letelica ima vrlo mali otpor i ukupnu masu što joj omogućava da postigne tražene performanse.
– Letelica ima izbacivi padobran koji omogućava spasavanje letelice u slučaju otkaza glavnih sistema ili strukture.
– Konstrukcija omogućava normalno poletanje i sletanje u slučaju otkaza motora i elisa za vertiklani pogon.

 

Pogledajte naš projekat ovde: https://cocreate.localmotors.com/konelek/mint-dragonfly/ gde može i da se glasa do 16. juna.

 

Zahvaljujemo se portalu Tangosiks, sajtovima B92 i Blic koji prate našu kampanju u konkursu Erbasa za laku bespilotnu letelicu – dron:

http://tangosix.rs/2016/10/06/projekat-mini-bespilotne-letelice-iz-zemuna-u-globalnom-erbasovom-takmicenju/

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=06&dd=10&nav_id=1142206

http://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/projekat-mini-bespilotne-letelice-iz-zemuna-u-globalnom-erbasovom-takmicenju/0cn7lsw

3view_Drawing cargo_bay cargo2 Engine_bay equippment_installation fuselage_assy MAIN ASSYS'S CONNECTIONNS TYPE REMOTE CARGO DOOR OPENING WING-WING TIP CONNECTIONS